Afdelingsmøde Motionscenteret 31. maj 218

6. juni 2018

 

Afdelingsmødet blev hold i Foreningshusets køkken torsdag den 31. maj.

Der var mødt 4 medlemmer frem, så med hovedformand og afdelingsformand var der 6 fremmødte, jeg tror det er det laveste fremmøde i Motionscenterets historie. Det må kunne gøres bedre i fremtiden.

 

 

 

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen foreslog Finn Schacksen som dirigent, Finn modtog valget. Herefter gav han ordet til afd. Formand Casper Johnsen
 2. Beretning (se nedenfor)
 3. Valg af afdelingsleder og hjælpere
  1. Næst formand Per M. Nielsen modtog gen-valg, han blev valgt
  2. Alle hjælperene modtog gen-valg og blev valgt
 4. Eventuelt
  1. Hanne Dambæk Andersen vil meget gerne have nogle workshops i Motionscenteret, hvor de almindelige træningsprincipper bliver gennemgået, i lighed med den workshop Casper Johnsen holdte i februar for de, hovedsagelig pensionister, der træner om formiddagen. Casper arbejder videre med dette.
  2. Der er sæder og puder på forskellige maskiner der trænger til udskiftning, dette vil blive foretaget efter sommerferien.
  3. Det blev fremført af både Hanne Andersen, og Anne Marie Eg Jørgensen, at TDC IF gerne må promovere sig mere i forhold til medarbejderne, der ikke ved hvilke fordele det giver at være medlem af TDC IF, i forhold til eks. motionsløb og andre aktiviteter. Der er også medlemmer der på eget initiativ tilmelder sig eks. motionsløb og betaler det fulde beløb, hvor de i stedet for kunne have tilmeldt sig igennem TDC IF. Finn tog dette ad notam.

 

 

 

Afdelingsformandens beretning: 2018

 

Der er pr. 17. maj, 694medlemmer sidste år ved samme tid 714, et minus på 18 medlemmer. Årsagen er nedskæringer i medarbejderne, men det faktum at medlemskabet ikke længere kan trækkes over lønnen kan også være en årsag.

 

Det nye adgangssystem der nu har været i funktion i 1 ½ år fungerer upåklageligt. Der har i sidste måned været et strømsvigt der betød at de første 3 medlemmer, der kommer før kl. 06.00 ikke kunne komme ind i Motionscenteret, men det var ikke adgangssystemets skyld.

 

Nyanskaffelser:

Vi har måttet udskifte en maskine – brystpresmaskinen – der gik i stykker ved almindeligt brug.

 

Spinning:

Der er god plads på holdene, niveauet er nogenlunde det samme som de foregående år.

 

CrossGym:

I lighed med de forrige år har tilslutningen i sæsonen 17/18 ikke været stor. En af årsagerne er nok at afdelingen har ligget stille i en periode, men Magnus og Casper er så småt startet op, og har planer for større sæsonen 18/19. Magnus har stået alene med det i en periode, da instruktørerne valgte at få job uden for TDC.

 

Instruktører:

I alt er vi: 3 Spinning instruktører, 2 CrossGym instruktører, 5 Fitness instruktører

 

Medhjælpere:

Orla Rafen og John Jensen har i lighed med sidste år hjulpet med, at servicere maskinerne, hvilket har været en rigtig stor hjælp for mig. Tak til alle der har ydet en frivillig indsats i Motionscenteret. Berit og Jette har ikke haft meget at lave i de forgangne år.

 

Næste sæson:

Jeg har aftalt med en af cheferne i Kundeservice at Motionscenteret får taletid på nogle afdelingsmøder hvor jeg kan fortælle både om CrossGym, Spinning og Motionscenteret generelt. Efter de er kommet ”hjem” har de igen mulighed for at blive medlemmer i Motionscenteret. Ved at komme og fortælle dem om mulighederne, kan vi samtidig informere, og måske præge dem i forhold til at passe på maskinerne og Motionscenteret. Det kunne være måske give nye medlemmer til både CrossGym og Spinning. Jeg tager kontakt til et par af lederne i Kundeservice.

 

Afd. formand

Casper Johnsen

Arrangementer

DatoTypeLedige
14-11-18 9:00 Spinning, let øvede 14
15-11-18 16:00 Spinning, let øvede 18
15-11-18 16:00 Intro hold 7
16-11-18 9:00 Spinning, let øvede 19
18-11-18 10:00 Aarhus1900 Nytårscup - 2. runde lukket
19-11-18 9:00 Spinning, let øvede 18
20-11-18 16:00 Spinning Øvede 25
21-11-18 9:00 Spinning, let øvede 17
22-11-18 16:00 Spinning, let øvede 22
22-11-18 16:00 Intro hold 7

Dette er kun de 10 næste arrangementer. Tilmelding foregår under de enkelte afdelinger. Tryk på hold, for at gå til tilmeldingsside.

Udvalgte afdelinger

Cykling

Cykling tilbyder deltagelse i konkurrencer på alle niveauer. For at benytte sig af vore tilbud skal du være medlem af TDC If Århus, hvilket kun koster grundkontingentet på 25 kr./måned.


Læs mere
Spinning

"Cykling på motionscykler til høj technomusik, i et lokale, hvor lugten leder tankerne hen på rovdyrburet i zoo - er der virkelig nogen der gider det?" - Ja, spinning foregår ganske rigtigt indendørs, på specialbyggede cykler (BodyBikes), med musik som vigtig del af træningen.


Læs mere

Sidste nyt

Nyhedsdato: 7. november 2018
Generalforsamling i TDC IF Aarhus
Nyhedsdato: 14. maj 2018
Afdelingsmøde Motionscenteret
Nyhedsdato: 21. februar 2018
Svenskerstævne 2018
Nyhedsdato: 18. oktober 2017
Lunges